Tjänster

Rådgivning

Under en trädgårdsrådgivning kommer jag och besöker er trädgård tillsammans med er. Besöket brukar vara mellan 1-2 timmar. Under besöket går vi igenom er trädgård och förhoppningen är att kunna inspirera till nya ideér och komma med tips för er trädgård.

Jag kan ge råd om växter för er trädgård, råd om placering av olika funktioner i trädgården, designidéer samt att skapa den röda tråden i trädgården. Förslag på rumsindelning samt få ihop en helhet mellan hus och trädgård.

Under tiden för trädgårdsrådgivningen, för ni som kund egna anteckningar på de tips och råd som ges under besöket.

Pris: 2500 kr.

Resor inom två mil från min utgångspunkt ingår i priset. Därefter tillkommer resekostnad på 50 kr/mil

Om ni i anslutning till besöket väljer att köpa något paket, så ingår trädgårdsbesöket i paketkostnaden.

Trädgårdspaket

Vi erbjuder ett antal paketlösningar för er trädgård men det går även att individanpassa önskemålen för er trädgård. Det kan vara att ni som kund enbart önskar hjälp med en del av trädgården eller att man önskar hjälp med att planera en rabatt med växter och då kan vi hjälpa er med detta.

Bas

  • I detta paket ingår en ritning över er trädgård i skala, en så kallad Illustrationsplan samt en förenklad markplaneringsplan. Ritningen ritas i plan och på ritningen ritas de funktioner som ni önskar in. Bland annat altan, gångar, pool, planteringsytor, träd, häckar murar med mera. Fokus läggs på former och struktur och utformningen av er trädgård.
  • I detta paket ingår inte en komplett växtlista eller planteringsanvisningar, utan det som ingår är att ni får förslag på 4–5 karaktärsväxter som symboliserar stilen och känslan som passar in till er trädgård. Utöver karaktärsväxterna väljer ni själva vilka fler växter som ska finnas i er trädgård. 

Vid val av detta paket rekommenderas det att man själv har en god kunskap om växter för att rätt växt ska planteras på rätt plats.

Utökat

Utöver det som ingår i Bas ingår även följande:

  • En komplett växtlista med planteringsplaner för samtliga planteringsytor. Skötselråd för vad ni behöver göra varje månad i er trädgård skrivs ihop utifrån de växtvalen som valts just för er trädgård.
  • Inspirationsbilder sätts ihop till ett moodboard och kan tydligt visa stilen som är tänkt för trädgården.
  • Belysningsplan med förslag på armaturer.
  • Materialval på samtliga hårda ytor i trädgården.

Premium

Utöver det som ingår i Bas och Utökat ingår i paketet Premium även följande:

  • 3D-vyer över er kommande trädgård för att lättare kunna visualisera er framtida trädgård.
  • Film på trädgården, både under dag och kvällstid, kan erbjudas efter önskemål.

Priser

Att designa trädgårdar skiljer sig mellan projekt och projekt beroende på behov, önskemål, tomtstorlek, komplexitet kring nivåskillnader, planteringsytor och så vidare. Därav ges pris på samtliga ovanstående tjänster utifrån offert efter vi gått igenom era önskemål och tankar kring er trädgård.

Inför besöket

Inför vårt besök kommer jag att ha skickat ut en checklista till er som består av ett antal frågor som är bra att ha funderat över inför vår träff. Det är ett redskap både för er, och för mig att arbeta utifrån efter vi har setts. Det ger er möjligheten att fundera på vilka funktioner och vilken stil ni vill ha i er trädgård.

För att kunna rita upp er trädgård behövs det även en situationsplan över tomten och fastighetsbeteckning. Detta fixar du själv genom att beställa från din kommun eller kan jag hjälpa er.

Att planera sin trädgård

Att planera för sin trädgård är både en emotionell och en ekonomisk investering då en arkitektriad trädgård höjer värdet på fastigheten. 

Att skapa sin drömträdgård tar ofta tid. Oftast gör man några delar av trädgården under olika tidsperioder. Ett år gör man en del och året efter en annan. En plan och en ritning för trädgården medför att anläggningen av en trädgård börjar på rätt plats och inte behöver göra något ogjort eller göra om. En trädgårdsritning innebär att man planerat för allt i trädgården innan anläggningen sätter i gång. Det behöver då inte bli några funderingar på plats utan anläggaren kan tydligt arbeta efter ritningen vilket oftast medför att anläggningen flyter på, det sker inga missförstånd under trädgårdsanläggningen samt kan bli till en lägre kostnad då det inte behöver dra ut på tiden för att allt är planerat på ritningen.

Det som oftast är svårt för er som kund är att visualisera hur sin kommande drömträdgård kan komma att se ut. Där bidrar ritningen till stor hjälp. Jag erbjuder både ritningar i plan och 3D-ritningar för att lättare kunna visualisera den framtida trädgården. Önskar man kan man få en film över sin framtida trädgård för att verkligen kunna få en känsla över hur det kommer att bli efter några år.

Att ha en plan för växterna i sin trädgård är även det en stor investering för er trädgård. Vid planering av växterna i trädgården tar man hänsyn till många olika faktorer. Växtvalen baseras på ståndort, sol och vind, tillgång till vatten samt vilken jordmån det är i trädgården. Vid rätt växt på rätt plats är förutsättningarna för att växterna ska etableras och trivas på sin plats stora och risken för att växterna inte ska trivas på den platsen de är planerade för är små. Vid val av växter som inte trivs på sin växtplats, kan medföra stora ekonomiska förluster, vilket en komplett växtplanering kan förhindra.

Ritningarna

Under ritningens process har jag kontinuerlig kontakt med er som kund. Det första utkastet ni får på er ritning blir i svartvitt, då jag har valt att färglägga mina ritningar för hand, då jag vill skapa ett unikt uttryck för varje ritning jag gör. Jag färglägger inte ritningen förrän vi har landat i en ritning som känns rätt för er som kund. Ritningen kan därav komma att justeras några gånger innan vi hittar det ni söker. När vi tillsammans nått det resultat som önskas, färgläggs ritningen och färdigställs sedan i datorn.

Alla trädgårdsritningar ritas digitalt i programmet sketchup. För att skapa en 3D ritning av er trädgård behöver alltid illustrationsplanen göras först. Det är utifrån ritningen i plan, som sedan en 3D-ritning kan byggas upp.

Kunder

Jag utgår från Växjö men tar kunder från hela Småland. Jag har även möjlighet att hjälpa kunder på distans och online om de önskemålen finns.

Att träffa er kunder är höjdpunkten i mitt arbete. Att tillsammans med er få möjlighet att skapa er drömträdgård och min ambition är att ni ska bli nöjda med hela processen. Både när det kommer till att ritningarna ska resultera i det ni önskar men att även anläggningen ska fungera optimalt utifrån ritningarna och slutresultat ska bli precis det ni önskar. Jag är mån om att skapa en god relation med er och man har en kontinuerlig kontakt genom hela processen.