Äldre möter nytt

I denna trädgård önskade kunden bygga till en pool i sin trädgård. De önskade även ändra placeringen av sitt garage. Deras garage och uppfart var placerad bakom huset vilket gjorde att det tog mycket yta från trädgården som dem önskade kunna utnyttja till i detta fall en pool. Vi ritade upp en ny placering av garage och landade i en placering av pool. När man ritar in en pool i en trädgård är det flera aspekter man behöver ta hänsyn till. Bland annat önskar de flesta ha ett pooltak över sin pool och då måste det finnas en yta för att kunna skjuta undan pooltaket när poolen är öppen. Därav blir oftast ytorna runt poolen större än vad de flesta tänkt på från början. Det finns ju självklart andra lösningar på tak för sin pool, men fördelen med ett pooltak är att det håller poolen ren från smuts samt håller pooltaket värmen i vattnet väldigt bra som minskar behovet av att värma upp vattnet i poolen och gör det på så sätt mer ekonomiskt (även fast pooltaket är en dyr investering.)

Utmaningen i denna trädgård var att skapa en ny helhet. Garaget skulle flyttas och byggas nytt, men vi skulle inte frångå den äldre känslan som redan infann sig i trädgården. Att binda samman en äldre lummig, grönskande äldre trädgård med något modernt som en pool är inte alltid så lätt.

I trädgården fanns sedan tidigare gångar av brun ölandssten., mycket växtlighet i form av fruktträd och rododendronbuskar samt en uteplats med betongplattor som underlag och en pergola över. Önskemålet var att ha trall runt poolen och skapa en ny matplats nedanför huset som de tidigare inte kunnat använda. Huset är högt och hade tidigare en enkel nätt trappa ned från altandörren. Trappan ökades i mått och integrerades i det nya tralldäcket.

Då baksidan av garaget skulle hamna mot poolen blev min vision att dölja detta med hjälp av en häck. Jag ville åt den lummiga grönskade känslan som redan fanns i trädgården och därav föll valet på att en häck skulle omge hela tralldäcket runt poolområdet.

Nya gångar av ölandssten anlades för att binda samman de olika rummen. Det nya rummet på altanen med redan det befintliga rummet under pergolan.  Målet med denna trädgårdsförvandling var att det skulle kännas som att allt hängde ihop. Att det var tänkt så från början och att det inte spretade åt något håll. Genom att materialen återkommer i trädgården, genom att inte använda för många olika sorters material eller för spretiga växtval får man ihop en helhet i en trädgård, en röd tråd. Och det blir den där njutfulla platsen som denna familj önskade. De fick en helt ny trädgård som de kunde använda på ett helt nytt sätt, men ändå samspelar det med den redan uppväxta och vackra trädgården som redan fanns.