Att binda samman ute med inne

I detta projekt ville kunden binda samman utemiljön i trädgården med innemiljön de skapat med en inomhuspool. Inomhuspoolen fanns i en tillbyggnad av huset med stora fönsterpartier. Det var inslag av varmt trä och klinker likt kalksten runt inomhuspoolen. Kunden önskade inget traditionellt, utan det skulle vara oförutsägbart och originellt.  

Vid alla besök lyssnar jag in kundens önskemål och kan samtidigt komma med förslag ur mitt professionella perspektiv. Det gäller att binda samman detta och på så sätt skapas något bra. Den nya planeringen av trädgården gör vi tillsammans, ni som kund tillsammans med mig som trädgårdsarkitekt. Utan samarbetet tillsammans mellan er som kund och mig, gör det svårt att genomföra ett bra projekt.

I detta projekt valdes fina materialval så som cumaru trä på alla träbeklädda ytor. Sågad kalksten på den nya ytan med marksten som samspelade med klinkerplattorna som fanns inne vid innepoolen. Jag ville åt känslan av att ute är inne och inne är ute, och då skulle materialvalen passa samman till att ge en helhet. Detta blev väldigt bra. Det är inte samma material, de skiljer sig åt, men de samspelar väldigt bra tillsammans.

Kalkstenen fick en hårdfog för att förhindra ogräs och ge det absolut bästa resultatet.

Det som skulle ge den slutliga detaljen av att de olika materialen skulle samspela så bra som möjligt var att allt önskades läggas i samma nivå så de olika materialvalen flöt samman. Detta lyckades väldigt bra och precis den känslan jag ville komma åt, skapades här.

Det äldre tralldäcket byttes ut till cumaruträ och fick ett nytt staket och även en ny trappa gjordes och bekläddes av cumaruträ.

Växtvalen skulle vara enkla att sköta med stilrena. Jag valde att jobba med många olika sorters prydnadsgräs runt delen vid solstolarna och en idegranshäck som fick omge trädgården.

En utmaning vid anläggning av en äldre trädgård är att det nya måste samspela med det som redan finns. I detta fall var det mycket barrväxter och städsegrönt i trädgården redan och vi behöll mycket av den känslan kvar genom att fortsätta på spåret med en idegranshäck. Tidigare materialval i den äldre delen av trädgården som inte renoverades var brun kalksten, gråmelerad sjösten och gråa och grafitfärgade betongplattor. De grafitfärgade betongplattorna fick komma igen på den nyrenoverade trädgård i form av kantsten och murblock. Gråmelerad sjösten planerades även in på nya ytor runt solstolarna och skapade ett unikt uttryck. Kalkstenen fick komma igen fast i en annan kulör men bidrog till att trädgården skapar en och samma helhet, en röd tråd genom alla materialvalen.

Anläggaren på detta projekt var Sebbes Mark. Vi hade ett nära samarbete under hela anläggningsprocessen och såg till att slutresultatet blev precis det både vi och kunden hade ambitionen att uppnå.

Växterna beställdes direkt av mig och jag var även behjälplig vid plantering av dessa. Med hjälp av samarbetet med Sebbes Mark kan vi tillsammans genomföra en totalentreprenad av ert trädgårdsprojekt. Från första skiss till en helt färdig anlagd trädgård. Denna trädgård är ett resultat på precis det vi vill uppnå med vårt samarbete.